Podstawowe źródła przy ustalenia autorstwa fotografii z getta Litzmannstadt (1940-1944) w Wiener Library w Londynie

Dokumentacja kolekcja 43 zdjęć z getta Litzmannstadt żydowskich fotografów. Zapraszamy do pobrania plik PDF.

Fotografie jako historyczne źródło informacji o stosunkach niemiecko-polskich w latach 1939-1945.

Raport z konferencji w Berlinie w dniach 17-18 maja 2003r. plik PDF

Historia stosunków niemiecko-polskich 1939-1945 w świetle fotografii.

Konferencja specjalistyczna na temat źródeł fotograficznych z okresu drugiej wojny światowej 8.-10. czerwca 2005r. w Berlinie. plik PDF