Fotografie jako historyczne źródło informacji o stosunkach niemiecko-polskich w latach 1939-1945.

Raport z konferencji w Berlinie w dniach 17-18 maja 2003r. plik PDF