Historia stosunków niemiecko-polskich 1939-1945 w świetle fotografii.

Konferencja specjalistyczna na temat źródeł fotograficznych z okresu drugiej wojny światowej 8.-10. czerwca 2005r. w Berlinie. plik PDF