Podstawowe źródła przy ustalenia autorstwa fotografii z getta Litzmannstadt (1940-1944) w Wiener Library w Londynie

Dokumentacja kolekcja 43 zdjęć z getta Litzmannstadt żydowskich fotografów. Zapraszamy do pobrania plik PDF.