O nas

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. (DPAG e.V.) założone zostało w 1996 r. w Kilonii jako stowarzyszenie użyteczności publicznej, którego założeniem jest nauka i edukacja w duchu porozumienia między narodami. Celem DPAG e.V. jest wniesienie wkładu w zbliżenie Niemców i Polaków na płaszczyźnie akademickiej. Wszelkie propozycje kształceniowe Towarzystwa są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Nasza historia

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. powołane zostało w 1996 r. w Kilonii. Dotychczas działalność Towarzystwa obejmowała następujące obszary:

  • Przyznawanie we współpracy z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim w Krakowie semestralnych stypendiów na pobyty zagraniczne i kursy językowe w Polsce oraz opiekę nad stypendystami podczas ich pobytu za granicą
  • Organizację we współpracy z polskimi partnerami seminariów i konferencji naukowych
  • Organizację we współpracy z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim w Krakowie intensywnych kursów językowych dla studentów, osób pracujących oraz emerytów.

W międzyczasie zarząd Towarzystwa przeniósł swą siedzibę do Berlina. W 2002 r. uchwalony został nowy statut, dostosowany do wymogów urzędu skarbowego w Berlinie dotyczących organizacji użyteczności publicznej. Na podstawie decyzji z dnia 17.01.2007 Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. zostało zwolnione z podatku od prowadzenia działalności gospodarczej oraz z podatku od osób prawnych.

Last update: 3. September 2008